محمد شعبانی

محمد شعبانی

کارشناس تحلیل و تست
فردی با توانمندی بالا است که  یک سیستم را به شکل همه‌جانبه بررسی و تحلیل میکند. وی همچنین ب پس از اتمام کار و البته در حین انجام کار، سیستم را تست میکند تا حاصل با نیازمندی‌های ذینفعان انطباق داشته باشد.